| Online prijava
Naziv poduzeća : *
Adresa poduzeća : *
Ulica i broj : *
Grad : *
Poštanski broj : *
Telefon : *
Telefaks : *
E-mail : *
Web site : *
Djelatnost : *
Izlaganje na sajmu :
Potreban izložbeni prostor veličine
*
Napomena:

Cijena kotizacije za jedan štand iznosi 351,00 KM. U cijenu uračunat PDV u visini od 17%.
Uplatu izvršiti na žiro račun kod Raiffeisen bank dd BiH broj 1610000018170051, svrha doznake: "Uplata za učešće na Sajmu pčelarstva, Sarajevo". Ova prijava ima snagu ugovora o poslovnoj saradnji. Uplate se vrše najkasnije do roka prijave (30.08. tekuće godine). Organizator ne garantira da će prijave pristigle nakon ovog roka biti prihvaćene.

Bee fest - Sajam pčelarstva i pčelarske opreme; Copyright - Bosna i Hercegovina, Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasnistvo broj:
BAZ037312A, 2003-12-08, KBI:UP-10248/03. Organizatori: Promocult d.o.o. Sarajevo i Udruzenje Dio srca Sarajevo